ขั้นตอนการบำรุงผิวด้วย K-Beauty Skincare 10 ขั้นตอน

ผงไข่มุกและเมือกหอยทากฟังดูแล้วอาจทำให้คุณปั่นป่วนท้อง แต่กลับจะทำให้ผิวของคุณเจริญเติบโตขึ้น ด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ- สารสกัดจากพิษของผึ้ง,เยื่อหน่อไม้และสาหร่าย,รวมทั้งสารสกัดอื่นๆ -ได้เป็นกระแสเพิ่มความสนใจและเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาจากประเทศเกาหลีใต้ การรวมตัวของกลุ่มที่เรียกว่า K- Beauty ได้มีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อีกทั้งกำลังดำเนินงานด้านการผลิตสิ้นค้าอื่นๆอีกมากมายภายในประเทศ อาทิเช่นรถยนต์และเหล็กเป็นต้น